Ліцензія на утилізацію вiдходiв 1 4 класи небезпеки 2017 і звернення

Щоб вести роботи, що стосуються залишків виробництва необхідно отримати право виконувати кожен окремий вид робіт: збір, розміщення, зберігання, транспортування, утилізацію. Ліцензію на утилізацію відходів 1 – 4 класи небезпеки представляє розпорядчий акт. Він підтверджує право підприємця здійснювати економічну діяльність, пов’язану із застосуванням використаного сировини при:

 • виготовленні продукції
 • Виконанні різних робіт
 • здійсненні послуг

Вторинна переробка утильсировини представлено проведенням таких процесів:

 1. Рециклінг – повторне використання відходів
 2. Регенерація – повернення використаних речовин в цикл виробництва після виконання необхідної підготовки
 3. Рекуперація – отримання необхідних речовин з метою їх повторного використання

Ліцензування утилізаційної діяльності з відробітками – обов’язковий процес, необхідний при здійсненні різних звернень з відходами. Ліцензування даної діяльності проводиться департаментом Росприроднагляд. Видається одна ліцензія на утилізацію відходів.

Вона необхідна юридичним особам і індивідуальним підприємцям займаються: прибиранням, транспортуванням, обробкою, утилізацією відходів 1 – 4 класів небезпеки. На кожен вид діяльності оформляється окремий дозвіл. Найпростіше отримати документи тим, хто має намір працювати зі звичайними побутовими відходами. При зверненні за дозволом для небезпечних відходів доведеться довести екологічним відомствам спроможність своєї компанії: наявність необхідного обладнання та навиком персоналу.

Ліцензія на утилізацію відпрацювань дійсна до 5 років, по закінченню цього терміну підприємці мають можливість переоформити її. Видача дозволу проводити обробку використаних матеріалів проводиться при наявності спеціального дозволу санітарно – епідеміологічної служби, що підтверджує відповідність нормам будівель, будов і всього устаткування.

Вартість оформлення паперу залежить від:

 • наявних документів
 • розташування об’єкта

Згідно з поправкою до Федерального закону № 89 ліцензований вид діяльності, який включає: застосування, знешкодження, транспортування, розміщення відпрацьованих речовин 1 – 4 ступенів шкідливості. Раніше право займатися даною діяльністю потрібно було тільки організаціям, що виконують знешкодження.

Ліцензування включає весь комплекс необхідних юридичних послуг спрямованих на підготовку паперів для здійснення діяльності з відробітками.

 1. Оформлення державного дозволу
 2. ліцензійна підготовка
 3. Екологічний аудит

збір відпрацювань

Ліцензія на збір відходів – розпорядчий указ, що дозволяє здійснювати роботи, пов’язані з прийманням виробничих відходів від приватних осіб і організацій. Папір видається департаментом Росприроднагляд. Ліцензування діяльності по збору необхідно тільки для відпрацьованих речовин 1 – 4 класів небезпеки, занесених в ФККО.

Оформлення акта необхідно виконати до 1.07.2016 року, після цієї дати забороняється здійснення діяльності зі збирання відходів без зазначеного дозволу.

Організації, що проводять діяльність по збору відходів без відповідної ліцензії, притягуються до адміністративної відповідальності із застосуванням штрафних санкцій. Є ймовірність призупинення діяльності організації до 90 діб за рішенням суду.

 1. Виходячи з ст. 8.2 ФЗ №195, за недотримання передбачених норм на організації накладається штраф у розмірі 10 000 – 100 000 рублів.
 2. Ст. 14.1 ФЗ № 195 свідчить, що за здійснення діяльності щодо поводження з відробітками без відповідної ліцензії передбачено штраф 40 000 – 50 000 рублів.

Розміщення

Ліцензія на розміщення – розпорядчий акт, що дозволяє виконувати економічну діяльність, що включає: розміщення відходів на території спеціалізованих об’єктів, захоронення брухту.

Дозвіл на розміщення відходів видається при задоволенні таким умовам:

 1. Підтвердження задоволення будівель, приміщень, обладнання, різного майна, яке необхідно для прибирання відходів, існуючим санітарним правилам.
 2. Позитивний висновок Державної екологічної експертизи або Росприроднагляду, що стосується об’єктів, які застосовуються для розташування відходів.

Дозволи, які були видані до 1.07.2015 року вважаються дійсними до 01.01.2019 року. З 1.07.2016 року заборонено ведення збору і утилізації не ліцензовані діяльності.

переробка

Ліцензія на переробку – розпорядчий указ, що дозволяє виконувати економічну діяльність, тобто переробку відходів. Таким чином сміття може стати джерелом доходу.

Переробка відпрацювань виконується з метою:

 1. Обробка і витяг корисних ресурсів з відходів після збору.
 2. Залучення використаного ресурсу у вторинний оборот. При цьому відходи використовуються для виробництва продукції з метою продажу.

Переробка сміття підлягає обов’язковому ліцензуванню відповідно до ст.16 ФЗ № 458. З 1.07.2015 року вступає в силу положення про ліцензування заняття, що стосується відпрацьованого матеріалу. Ліцензія на переробку відходів необхідна для утилізації використаної сировини чотирьох ступенів небезпеки.

Оформлення дозволу вимагає наявності наступних документів:

 1. Установчі та реєстраційні папери юридичної особи.
 2. Папери, які підтверджують право власності підприємця на виробничі приміщення, спеціалізовані установки для обробки брухту.

Процес оформлення ліцензії

Ліцензія на поводження з відходами оформляється відповідно до ФЗ № 128. Документи подаються до Міністерства природних ресурсів. Протягом 3 робочих днів орган перевіряє комплектність наданих документів. При відсутності або невідповідності будь – яких документів, у заявника є 30 робочих днів, щоб усунути порушення.

У разі відсутності порушень, заява розглядається протягом 30 робочих днів. Можливо відступ від регламенту, зазвичай в більшу сторону. В процесі розгляду проводиться перевірка «на місцях». На основі наданих даних комісія приймає рішення про відповідність претендента всім вимогам і оформленні ліцензії може звільнити від збору деяких документів. Документ оформляється в термін до 45 робочих днів. При оформленні стягується мито в розмірі 7500 рублів. У 2017 році правила залишаються колишніми.

Комісія має право відмовити у видачі ліцензії на збір та інші види діяльності з відходами 1 – 4 класи з наступних причин:

 • Заявник не відповідає вимогам
 • Надання неправдивої інформації

При відмові у видачі дозволу на збір і інші види робіт, вироблених з відходами, заявнику надають вмотивовану відповідь. Після позитивної відповіді, новий документ заноситься до реєстру ліцензій.

Ссылка на основную публикацию