Про відходи виробництва та споживання: ФЗ і його склад

Завданням ФЗ «Про відходи виробництва та споживання» вважається визначення правил поводження з утильсировиною, отриманим в результаті діяльності організацій і життєдіяльності людини.

Контроль ведеться з метою уникнення ймовірності негативного впливу утильсировини на людський організм, негативного впливу на здоров’я людини і природу. Проводиться контроль за залучення даного утильсировини в оборот у вигляді додаткового джерела сировини.

ФЗ в ред. від 30.12.2008 року №309 містить правила:

 • Про поводження з відробітками.
 • Про розміщення утильсировини.
 • Про зберігання.
 • Про поховання.
 • Про утилізацію.
 • Про знешкодженні.
 • Про ліміти на знешкодження.

Відходи виробництва та споживання

Класифікація відпрацювань на дві основні групи по їх походженню:

 • Відходи виробництва – з’являються від промислової діяльності.
 • Відходи споживання – з’являються від життєвої діяльності людини, тобто побутові відходи.

Для визначення ступеня небезпеки відпрацьованого матеріалу фахівцями розроблена класифікація відпрацювань виробництва і споживання:

 • Надзвичайно небезпечні – 1 клас.
 • Високо небезпечні – 2 клас.
 • Помірно небезпечні – 3 клас.
 • Мало небезпечні – 4 клас.
 • Практично безпечні – 5 клас.

Класифікація за агрегатним станом:

 • Тверді.
 • Рідкі.
 • Газоподібні.

Відходи виробництва – відпрацювання, отримані в результаті тих чи інших промислових процесів (хімічних, механічних).

Класифікація відходів виробництва за ступенем зворотності:

 • Зворотні – відпрацювання з можливістю використання в цьому ж виді виробництва.
 • Безповоротні – що не підлягають подальшому використанню.
 • Вторсировину – з можливістю використання в інших видах виробництв.

Ці головні групи в свою чергу мають особисту класифікацію. Класифікація відходів виробництва представляє наступні види відходів виробництва:

 • Промислових.
 • Медичних.
 • Біологічних.
 • Будівельних.
 • Транспортного комплексу.
 • Радіоактивних.

У цю ж групу відносять утильсировину, яке було утворено при виробництві в якості попутного речовини.

Відходи споживання – відпрацювання, утворені в результаті життєдіяльності людини.

Складаються з:

 • Твердих побутових.
 • Великогабаритних.

Відпрацьоване сировину утворюється в результаті діяльності житлового сектору, а також комерційних організацій або установ.

ТПВ поділяють на:

 • Біологічні.
 • Небіологічні.

Організації, які здійснюють діяльність щодо поводження з відходами, зобов’язані вести журнал обліку відходів.

Звернення з відробітками

 1. Збір – дії по переміщенню відпрацювань від джерела до місця вивозу. Існує кілька способів збору сміття. Найпоширеніший – це контейнерний. Тобто, люди самостійно викидають сміття в спеціально призначені для цього контейнери, встановлені в будинках або на їх прилеглій території. Поквартирний спосіб збору не такий популярний, так як жителі самі повинні виносити сміття у встановлене місце (який приїхав сміттєвоз) тільки в певні години.
 2. Вивіз – перевезення відпрацювань від місця для збору до встановленого місця.
 3. Знешкодження – усунення небезпечних властивостей відпрацювань. Небезпечні види відходів вимагають знешкодження, щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу і людям. В процесі знешкодження також зменшується обсяг відпрацювань. В даний час застосовується багато методів по знешкодженню: термічний, хімічний та інші.
 4. Використання – напрямок відпрацювань на подальше використання. У сучасному світі дуже гостро стоїть питання освіти та утилізації відходів. З метою захисту навколишнього середовища та економії природних ресурсів починають використовувати відпрацювання як вторинної сировини.

Організації, що працюють з відходами, зобов’язані документально фіксувати всі дії з відробітками, тобто вести облік поводження з відходами.

Журнал обліку відходів

Правила заповнення цього документа затверджені Наказом №721 Мінприроди РФ від 1.09.2011.

У журналі відображаються наступні дії з відходами:

 • Освіта.
 • Використання.
 • Знешкодження.
 • Передача іншим особам.
 • Отримання від інших осіб.

Згідно з правилами, дані зводяться за підсумками кожного кварталу не пізніше 10 числа місяця, наступного за даним періодом. Звітні місяці: квітень, липень, жовтень, січень. Журнал заповнюється відповідальною особою на регулярній основі. В журнал заносяться всі дії з відходами 1 – 4 класів небезпеки.

У журналі всім видам відпрацювань присвоєно унікальний код, затверджений Федеральним класифікаційними каталогом відходів. Це зроблено для спрощення заповнення журналу і систематизації всіх відходів. Для кожної дії виділений окремий стовпець, а також вказується наявність відпрацювань на початок і кінець звітного періоду (кварталу).

Нормативні документи щодо заповнення журналу:

 1. ФЗ від 10.01.2002 №7 – ФЗ «Про охорону навколишнього середовища». Кожна людина має право на сприятливе середовище, а також зобов’язаний берегти природу. Закон регулює взаємодію суспільства і природи.
 2. ФЗ від 24.06.1998 №89 – ФЗ «Про відходи виробництва та споживання». Регламентує дії по роботі з відходами, в цілях захисту навколишнього середовища і здоров’я суспільства, а також економії природних ресурсів.
 3. Наказ Міністерства природних ресурсів і екології Російської Федерації від 01.09.2011 № 721 «Про затвердження порядку обліку в галузі поводження з відходами».

За недотримання вимог по роботі з відходами застосовуються штрафи:

 • Для приватних осіб 1 000 – 2 000 рублів.
 • Для посадових осіб 10 000 – 30 000 рублів.
 • Для приватних осіб без відкриття юридичні особи 30 000 – 50 000 рублів, можливо призупинення діяльності до 90 днів за рішенням суду.
 • Для юридичних осіб та організацій 100 000 – 250 000 рублів.

Ці види відходів споживання і виробництва лише в малому ступені підлягають переробці в нашій країні. Велика їх частина може бути використана вдруге:

 • Папір.
 • Пластик.
 • Скло.
 • Метал.
 • Текстиль.
 • Харчовий сміття.

Далеко не всі типи відпрацювань споживання і виробництва підлягають вторинному використанню. Велику їх частину піддаю поховання в призначених для цього місцях:

 • Полігонах.
 • Сховищах.
 • Ділянках.
 • Спорудах.
 • Комплексах.

Поховання виконують при наявності дозволу, виданого уповноваженими органами. Правила розміщення відпрацьованих матеріалів виробництва і споживання надані в ФЗ № 89. При виконанні поховань перевіряють грунтові породи на фільтрацію.

Якщо вона менше 10 см / сек, тоді дно і боки полігону перекривають спеціальної гідроізоляцією. Така обережність сприяє запобіганню просочування небезпечних хімікатів в навколишнє середовище.

Види переробки сміття

Відштовхуючись від встановлених класів небезпеки виділяють види переробки відходів:

 • Природне біорозпад (компостування). Цей метод дієвий лише для органічних матеріалів. В результаті компостування виходить цінну сировину, що застосовується в якості добрива або біопалива.
 • Поховання. Характеризується використанням значних територій для організації сміттєвих полігонів. Виконується поховання відповідно до закону РФ стосується утилізації відпрацьованого сировини.
 • Спалювання. Застосовують для утилізації побутових відходів. Головний недолік цього методів утилізації – утворення небезпечних отрут. Виділяють наступні види спалювання: камерне, піроліз, шарове спільно з камерним.

Перед переробкою обов’язково повинна виконуватися сортування сміття. Вона вважається найважливішим етапом, який складає сміття для переробки. Визначення складу відходів виробництва і споживання необхідно для оформлення паспорта небезпечного відходу.

При його допомозі визначається клас небезпеки даного виду відпрацьованого речовини. Для визначення складу утильсировини варто вивчити інформацію про склад поширеного утильсировини виробництва і споживання.

Всього виділяють 248 типів відпрацьованого сировини по його складу. Дані знаходяться в електронному довіднику «Склад відходів». Кожен вид має свій код. Це спрощує процес знаходження складу відходів в довіднику. Список оновлюється з плином часу.

Ссылка на основную публикацию