СНИП на утеплення стін, фасадів

СНиП 23-02-2003 Тепловий захист будівель

Прийняті і введені в дію
Постановою Держбуду РФ
від 26 червня 2003 р N 113

СИСТЕМА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ У БУДІВНИЦТВІ
БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТЕПЛОВА ЗАХИСТ БУДІВЕЛЬ
THERMAL PERFORMANCE OF THE BUILDINGS
СНиП 23-02-2003

ПЕРЕДМОВА

1. Розроблено НДІ будівельної фізики Російської академії архітектури і будівельних наук, ЦНДІЕП житла, Асоціацією інженерів з опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, теплопостачання та будівельної теплофізики, Мосгосекспертіза і групою фахівців. Внесено Управлінням технічного нормування, стандартизації та сертифікації в будівництві і житлово-комунального господарства Держбуду Росії.
2. Прийнято і введено в дію c 1 жовтня 2003 року Постановою Держбуду Росії від 26.06.2003 р N 113.
3. На заміну СНиП II-3-79 *

ВСТУП

Справжні будівельні норми і правила встановлюють вимоги до теплового захисту будівель з метою економії енергії при забезпеченні санітарно-гігієнічних і оптимальних параметрів мікроклімату приміщень і довговічності конструкцій будівель і споруд.

Вимоги до підвищення теплового захисту будівель і споруд, основних споживачів енергії, є важливим об’єктом державного регулювання в більшості країн світу. Ці вимоги розглядаються також з точки зору охорони навколишнього середовища, раціонального використання невідновлюваних природних ресурсів і зменшення впливу «парникового» ефекту і скорочення виділень двоокису вуглецю та інших шкідливих речовин в атмосферу.

Ці норми зачіпають частина загальної задачі енергозбереження в будівлях. Одночасно зі створенням ефективної теплового захисту, відповідно до іншими нормативними документами вживаються заходи щодо підвищення ефективності інженерного устаткування будівель, зниження втрат енергії при її виробленні та транспортуванні, а також щодо скорочення витрат теплової та електричної енергії шляхом автоматичного управління і регулювання обладнання та інженерних систем в цілому.

Вимоги цих норм і правил пройшли апробацію в більшості регіонів Російської Федерації у вигляді територіальних будівельних норм (ТСН) з енергетичної ефективності житлових та громадських будівель.

Рекомендовані методи розрахунку теплотехнічних властивостей огороджувальних конструкцій для дотримання прийнятих в цьому документі норм, довідкові матеріали і рекомендації з проектування викладаються в зводі правил «Проектування теплового захисту будівель».

Завантажити СНиП 23 02 2003 Тепловий захист будівель

Ссылка на основную публикацию